Logo Liceum 69

Misja Szkoły

Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo.

Misją szkoły jest zapewnienie rozwoju intelektualnego każdemu uczniowi, pobudzenie jego zamiłowania do nauki oraz ukształtowanie jego osobowości.

Wraz z Gronem Pedagogicznym pragnę wspierać wejście w dorosłość młodych ludzi, budować ich poczucie wartości i przygotowywać młodzież do pełnienia przyszłych ról społecznych. Wspólnie przygotowujemy uczniów do egzaminu dojrzałości oraz wyposażamy ich w podstawową wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej tak, aby swobodnie mogli dostać się na wymarzony kierunek studiów i byli gotowi do wejścia na rynek pracy. Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie i wspieramy go w wyborze ścieżki życiowej. Jako szkoła dbamy o to, by każdy uczeń czuł się u nas bezpiecznie, niezależnie od swoich trudności, dysfunkcji czy pochodzenia. Dążymy do tego, aby młodzież pochodząca z różnych środowisk i miejscowości miała równe szanse na zdobycie wiedzy.

Absolwent naszej szkoły:

 • potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności w pełni angażując się na miarę swoich możliwości,
 • zna swoje mocne i słabe  strony oraz potrafi nad nimi panować; akceptuje siebie,
 • umie dokonywać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów,
 • świadomie dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • umie porozumiewać się z innymi,
 • przestrzega norm społecznych, zna i stosuje normy dobrego zachowania,
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
 • jest otwarty na innych, tolerancyjny, życzliwy, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
 • jest sprawiedliwy i odpowiedzialny za swoje działania,
 • jest rozważny, a zarazem ciekawy świata,
 • wytrwale dąży do osiągnięcia sukcesu.

Dyrektor szkoły,
Anna Jaroszek

Skip to content