Logo Liceum 69

Kadra Pedagogiczna

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL MAIL
Język polski
Dorota Tomczyk DTomczyk@eduwarszawa.pl
Natalia Kędzierska NKedzierska@eduwarszawa.pl
Urszula Oneksiak UOneksiak@eduwarszawa.pl
Ewelina Pietrewicz EPietrewicz@eduwarszawa.pl
Katarzyna Rewera – Malec KRewera@eduwarszawa.pl
Karolina Tarach KTarach@eduwarszawa.pl
Sylwia Zdziarska  
Matematyka
Aleksandra Grębska AGrebska@eduwarszawa.pl
Oksana Kompaore OKompaore@eduwarszawa.pl
Barbara Piętak BPietak@eduwarszawa.pl
Paweł Przybyszewski PPrzybyszewski@eduwarszawa.pl
Mateusz Wawer Mateusz_Wawer@eduwarszawa.pl
Joanna Wójcik JoannaWojcik@eduwarszawa.pl
Język angielski
Agata Broniszewska A.Broniszewska@eduwarszawa.pl
Krzysztof Gajek KGajek@eduwarszawa.pl
Monika Halter  
Sylwia Kubala SKubala@eduwarszawa.pl
Dominika Kurkiewicz DKurkiewicz@eduwarszawa.pl
Aneta Mikołajczyk AMikolajczyk@eduwarszawa.pl
Wioletta Mikołajczyk WiolettaMikolajczyk@eduwarszawa.pl
Paulina Plichta-Kryńska  
Język hiszpański Gabriel Marquez Munoz GMarquez@eduwarszawa.pl
Język niemiecki
Joanna Owczarek JOwczarek@eduwarszawa.pl
Agata Sobieszek ASobieszek@eduwarszawa.pl
Język rosyjski Ilona Roszkowska IRoszkowska@eduwarszawa.pl
Biologia
Zyta Ulikowska ZUlikowska@eduwarszawa.pl
Małgorzata Czaja MalgorzataCzaja@eduwarszawa.pl
Marzena Lechańska MLechanska@eduwarszawa.pl
Biologia z elementami języka angielskiego Sylwia Kubala SKubala@eduwarszawa.pl
Chemia
Katarzyna Bonisławska K.Bonislawska@eduwarszawa.pl
Ewa Kotarska – Pogorzelska E.Kotarska@eduwarszawa.pl
Paweł Przybyszewski PPrzybyszewski@eduwarszawa.pl
Fizyka
Anna Jaroszek AJaroszek@eduwarszawa.pl
Paulina Papis P.Papis@eduwarszawa.pl
Piętak Barbara BPietak@eduwarszawa.pl
Geografia
Agata Szydłowska ASzydlowska@eduwarszawa.pl
Ireneusz Topoliński  ITopolinski@eduwarszawa.pl
Informatyka
Andrzej Łusiak ALusiak@eduwarszawa.pl
Anna Skrzecz Anna.Skrzecz@eduwarszawa.pl
Historia
Danuta Bogusz DBogusz@eduwarszawa.pl
Remigiusz Gołuch RGoluch@eduwarszawa.pl
Jarosław Rudecki JRudecki@eduwarszawa.pl
Mirosław Łukomski MLukomski@eduwarszawa.pl
Urszula Stawarz UStawarz@eduwarszawa.pl
Biznes i zarządzanie Krzysztof Wawrzos KWawrzos@eduwarszawa.pl
Historia i teraźniejszość
Jarosław Rudecki JRudecki@eduwarszawa.pl
Weronika Skorupska WSkorupska@eduwarszawa.pl
Wiedza o społeczeństwie Artur Hrehorowicz AHrehorowicz@eduwarszawa.pl
Podstawy przedsiębiorczości
Jarosław Rudecki JRudecki@eduwarszawa.pl
Krzysztof Wawrzos KWawrzos@eduwarszawa.pl
Filozofia Artur Hrehorowicz AHrehorowicz@eduwarszawa.pl
Wychowanie fizyczne
Mariusz Berliński MBerlinski@eduwarszawa.pl
Robert Bliszczyk RBliszczyk@eduwarszawa.pl
Aleksandra Dybowska Aleksandra.Dybowska@eduwarszawa.pl
Piotr Gajda PGajda@eduwarszawa.pl
Cezary Godlewski C.Godlewski@eduwarszawa.pl
Wojciech Gołaski WGolaski@eduwarszawa.pl
Izabella Szewczuk ISzewczuk@eduwarszawa.pl
Krzysztof Wawrzos KWawrzos@eduwarszawa.pl
Religia Ks. Zbigniew Sawiak Z.Sawiak@eduwarszawa.pl
Etyka Artur Hrehorowicz AHrehorowicz@eduwarszawa.pl
Wychowanie do życia w rodzinie Danuta Bogusz DBogusz@eduwarszawa.pl
Edukacja medialna Andrzej Łusiak ALusiak@eduwarszawa.pl
Zajęcia teatralne
Katarzyna Rewera – Malec KRewera@eduwarszawa.pl
Agnieszka Sitek A.Sitek@eduwarszawa.pl
Biblioteka Magdalena Angielska – Jędrzejczyk M.Angielska@eduwarszawa.pl
Doradztwo zawodowe Anna Redzimska ARedzimska@eduwarszawa.pl
Edukacja dla bezpieczeństwa Marcin Kania Marcin.Kania@eduwarszawa.pl
Pedagog
Urszula Romelczyk  URomelczyk@eduwarszawa.pl
Marzanna Szymborska MSzymborska@eduwarszawa.pl
Psycholog
Dorota Olbryś DOlbrys@eduwarszawa.pl
Paulina Studniarska PStudniarska@eduwarszawa.pl
Logopeda Agnieszka Sitek A.Sitek@eduwarszawa.pl
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Renata Clarke RClarke@eduwarszawa.pl
Izabela Górska – Średnicka I.Gorska@eduwarszawa.pl
Bernarda Kocielnik BKocielnik@eduwarszawa.pl
Weronika Naskręt WNaskret@eduwarszawa.pl
Karolina Piasecka Karolina.Piasecka@eduwarszawa.pl
Grażyna Seredyńska GSeredynska@eduwarszawa.pl
Katarzyna Strzyżewska – Tomczuk KStrzyzewska@eduwarszawa.pl
Magdalena Szymańska Magdalena.Szymanska@eduwarszawa.pl
Katarzyna Szymańska – Zdanowska Kat.Szymanska@eduwarszawa.pl
Terapia biofeedback Magdalena Szymańska Magdalena.Szymanska@eduwarszawa.pl
Skip to content