Logo Liceum 69

Stołówka

Obiady

Intendent szkoły przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00, nr tel.: 723 249 238

1. Koszt jednego obiadu (zupa + drugie danie) w abonamencie miesięcznym wynosi 8,00 zł.

2. Opłaty za obiady w abonamencie miesięcznym należy uiścić do 29 dnia miesiąca poprzedzający miesiąc abonamentowy, wyjątek stanowi miesiąc wrzesień i styczeń, wtedy płacimy do 8 dnia danego miesiąca.

3. Istnieje możliwość korzystania z obiadów wegetariańskich.

4. Płatność gotówką w pokoju Intendenta Szkoły do godz. 12.00 na konto bankowe 73 1030 1508 0000 0005 5114 8002 (tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa, za który miesiąc opłata, to nie jest konto do wpłat na Radę Rodziców).

5. W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności ucznia najpóźniej w danym dniu do godz. 8:30, nr telefonu: 723 249 238.

6. Obiad jednorazowy należy zgłaszać w danym dniu najpóźniej do godz. 8:30, koszt obiadu 9,00 zł (zupa + drugie danie), koszt samej zupy 2 zł.

KOSZT OBIADÓW ZA MIESIĄC MAJ: 96 zł

OBIADY WYDAWANE BĘDĄ OD 14.05 DO 29.05.2024

Skip to content