Logo Liceum 69

LICEUM

KILKA SŁÓW O SZKOLE

Opis szkoły

LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 oferuje każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju. Szkoła zapewnia uczniom wyjątkową, profesjonalną i zindywidualizowaną opiekę pedagogiczno – psychologiczną. W placówce pracują wykwalifikowani nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, logopeda, psycholog, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta pedagodzy specjalni. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pracownie przedmiotowe, w których znajduje się sprzęt audiowizualny, posiada 2 pracownie komputerowe, pracownię feedback, bibliotekę z czytelnią, stołówkę oraz bufet. Liceum oferuje uczniom sale sportowe z wysokiej jakości sprzętem do rozwoju fizycznego i uprawiania sportu oraz zewnętrzne boisko szkolne, oddane do użytku w roku szkolnym 2018/2019.

Na terenie szkoły jest winda i podjazd zewnętrzny do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala na uczestnictwo uczniów w różnorodnych projektach, takich jak:

  • Erasmus + „Boundary Breaking European Dance Connection”, dzięki któremu młodzież ma interdyscyplinarne zajęcia z dziedziny tańca, ruchu, sztuki, muzyki, filozofii i performance oraz międzynarodowe wyjazdy do krajów partnerskich, między innymi do Francji, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.
  • BBEDC, w ramach którego uczniowie uczestniczą w edukacji kulturalnej poprzez regularne wyjścia na koncerty, wystawy, performatywne akcje, przedstawienia (Teatr Studio, Centrum Sztuki Współczesnej i inne).
  • Innowacyjny projekt realizowany pod patronatem Wydziału Neofilologii  Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W szkole realizowanych jest wiele innych ciekawych i rozwijających projektów oraz zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie są przygotowywani między innymi do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy dla Młodzieży z Niepełnosprawnością, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiej Poezji, Prozy A. Puszkina i A. Mickiewicza „Puszkiniana” jak również do konkursu matematycznego Kangur.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uczelnia Łazarskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W liceum prowadzone są akcje charytatywne i wolontariaty. W ramach tych działań szkoła działa na rzecz między innymi  Fundacji Banku Żywności SOS, Fundacji Dr Clown, Szlachetnej Paczki, Dziennego Domu Seniora, Rzymskokatolickiej Parafii NMP Królowej Świata.

Dogodna lokalizacja szkoły pozwala na bardzo dobry dojazd z wielu dzielnic Warszawy. W najbliższej okolicy znajdują się przystanki autobusowe, tramwajowe oraz dworzec kolejowy.

Skip to content