Logo Liceum 69

Harmonogram

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: rekrutacja.lo69@eduwarszawa.pl lub telefonicznie 723 249 238

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do LXIX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie,
ul. Skarżyńskiego 8 na rok szkolny 2024/2025:

Data Postępowanie  

15 maja od godz. 9:00 do 

29 maja do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. 

Niezbędne dokumenty:  

 • wniosek o przyjęcie do szkoły – wydrukowany z systemu, podpisany przez kandydata i przynajmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna, 
 • jeśli we wniosku zaznaczone jest dodatkowo kryterium (np. wielodzietność, samotne wychowywanie, niepełnosprawność) do wniosku dołączamy odpowiednie zaświadczenie.  

Wnioski, które zostały wygenerowane przez profil zaufany nie dostarczamy do szkoły, ani nie wysyłamy e-mailem

16 maja godz. 14:30 

23 maja godz. 10:00 

Test pisemny ze znajomości języka polskiego dla kandydatów nie będących obywatelami polskimi
24 maja godz. 14:00  Wyniki testu pisemnego dla kandydatów nie będących  obywatelami polskimi ze znajomości języka polskiego. Wyniki udostępniane przez Komisję Rekrutacyjną.

3  lipca od godz. 9:00 

do 10 lipca do godz. 15:00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość zmiany decyzji dotyczących wyboru szkół.

19 lipca 2024 r.  

do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. 

19 lipca od godz. 12:00 

do 24 lipca do godz. 15:00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia dokumentów: 

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
 • oryginału aktualnego orzeczenia do kształcenia specjalnego tzn wydanego na okres nauki w szkole ponadpodstawowej,
 • oryginał karty zdrowia odebrany ze szkoły podstawowej,
 • 2 podpisanych fotografii, 
 • kwestionariusza ucznia/zgody (do pobrania ze strony internetowej),
 • opłata za identyfikator.

25 lipca 2024 r.  

do godz. 14:00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  Jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające w następujących terminach: 
29 lipca od godz. 9:00  do 31 lipca do godz. 15:00  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. 
29 lipca godz. 10:00 Test pisemny ze znajomości języka polskiego dla kandydatów nie będących  obywatelami polskimi.
30 lipca godz. 14:00  Wyniki testu pisemnego dla kandydatów nie będących  obywatelami polskimi ze znajomości języka polskiego. Wyniki udostępniane przez Komisję Rekrutacyjną.
8 sierpnia do godz. 10:00  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. 
8 sierpnia od godz. 10:00 do  12 sierpnia do godz. 12:00  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia dokumentów: 
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
 • oryginału aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu, oryginału aktualnego orzeczenia do kształcenia specjalnego tzn wydanego na okres nauki w szkole ponadpodstawowej,
 • oryginał karty zdrowia,
 • 2 podpisanych fotografii, 
 • kwestionariusza ucznia/zgody (do pobrania ze strony internetowej),
 • opłata za identyfikator. 
12 sierpnia godz. 15:00   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
Skip to content