Logo Liceum 69

Klasa 1C BIOLOGICZNO – JĘZYKOWA (integracyjna)

Ikona DNA

Przedmioty rozszerzone: – biologia, j. angielski

Pierwszy język: j. angielski

Drugi język: j. niemiecki od podstaw 

Liczba miejsc: 20

Przedmioty punktowane: j.  polski, matematyka, biologia, j. angielski

W klasie 1C, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z  zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut  tygodniowo  oraz zajęć  specjalistycznych w formie: zajęć logopedycznych oraz terapii EEG Biofeedback, terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Do tej klasy  zapraszamy młodzież,  która interesuje się wiedzą z zakresu biologii, ochrony środowiska i dietetyki. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych i wykładach w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN oraz na Wydziale Biologii  i w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent klasy 1C może kontynuować naukę na studiach o kierunkach przyrodniczych i  medycznych.

Skip to content