Logo Liceum 69

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Warszawie

Logo ogniska pracy pozaszkolnej

Nasze Liceum współpracuje z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Warszawie od 2021 roku.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej zostało utworzone 1 września 1980 r. i w oparciu o bazę lokalową Szkoły Podstawowej nr 264 realizuje zadania statutowe placówki wychowania pozaszkolnego.
28 sierpnia 1996 r. OPP przy SP264 zostało włączone do struktury szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 Ognisko Pracy Pozaszkolnej zostało wyłączone ze struktury Szkoły Podstawowej nr 264 w Warszawie.

Od wrześna 2018 r. funkcjonuje jako placówka oświatowo – wychowawcza o nazwie Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Dyrekcja placówki dba o wsparcie rozwoju wychowanków dzięki bardzo różnorodnej propozycji zajęć edukacyjnych, artystycznych i sportowych. Na pewno każdy uczeń, nie tylko ochockiej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, znajdzie w ofercie placówki coś dla siebie.

Dzięki pełnym pasji i wykwalifikowanym instruktorom oraz nauczycielom-egzaminatorom, Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest kuźnicą różnorodnych talentów uczestników naszych zajęć. Jest też miejscem twórczej pracy całego zespoły instruktorskiego nad wieloma autorskimi projektami edukacyjnymi, nagradzanymi w konkursach miejskich i ogólnopolskich.

ulotka informacyjna zajęć dla młodzieży
Skip to content