Logo Liceum 69

Liceum Filmowe w Warszawie

Logo Liceum filmowe

Wspólnie z Liceum Filmowym realizujemy międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt COMMUNE SENSE w ramach Iceland/Liechtenstein/Norway Grants (PROGRAM EDUKACJA) w latach 2022-2023!

Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Strona programu: www.education.org.pl

Skip to content