Logo Liceum 69

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

logo Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

W dniu 3.11.2022 nasze liceum zawarło porozumienie o współpracy z  Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. W ramach współpracy nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych i wykładach Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Biologii,  w zajęciach z pracownikami Ogrodu Botanicznego oraz  poznają tajniki pracy w laboratorium na Wydziale Biologii i Biochemii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ponadto Instytut Biochemii i Biofizyki PAN wspiera liceum w aspekcie innowacji edukacyjno-dydaktycznych w szczególności klasę biologiczno-językową o profilu z rozszerzonym programem z zakresu biologii i języka angielskiego poprzez:  wykłady z zakresu dziedzin przyrodniczo-medycznych w języku angielskim, warsztaty laboratoryjne z zakresu biologii molekularnej, angażowanie uczniów liceum w organizację działań mających na celu popularyzację nauk biologiczno-przyrodniczych. 

Skip to content