Logo Liceum 69
logo kampinoskiego parku narodowego

W ramach patronatu odbywają się m. in. zajęcia w terenie nie tylko dla klasy patronackiej, ale też dla innych klas z naszej szkoły. Dzięki tym lekcjom kształcimy zmysł obserwacji, wyobraźnię przestrzenną. 

Młodzieży łatwiej jest  powiązać wiedzę podręcznikową z życiem codziennym, a  takich właśnie umiejętności stale nam brakuje. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie to także jedno z ważniejszych założeń nowej podstawy programowej.

Potwierdzenie objęcia patronatem
Skip to content