Logo Liceum 69

Fundacja Art2Business

a I I b logo

Fundacja Art2Business ma doświadczenie w międzynarodowych projektach edukacyjnych (Partnerstwa Strategiczne dla Innowacji) i współpracuje z wieloma operatorami, reżyserami i instytucjami związanymi z edukacją filmową.

Aktywizuje społeczności lokalne poprzez interwencje artystyczne oraz arte-terapeutyczne. Organizacja łączy profesjonalnych artystów z wybranymi grupami społecznymi typu młodzież w towarzystwach podwórkowych, uczniowie lokalnych szkół, świetlice społeczne, enklawy domów komunalnych.

Art2Business to fundacja o szerokim spektrum działań edukacyjno-artystycznych. Od 6 lat organizuje i współprowadzi Warsztaty Plakatu do filmów dokumentalnych, współpracuje z filmowcami tańca (Jelly Jels/Newcastle, Piotr Małecki), prowadzi Pracownię Artystyczną „BAZA”, gdzie we współpracy z pedagogami, organizuje i prowadzi zajęcia „Wyrównując Szanse” dla dzieci z rodzin wykluczonych społecznie.

Fundacja Art2Businesss współpracuje z producentami filmów, m.in. Szkoła Wajdy , DocLab Poland, Otter Films, Fundacja Raban, Running Rabbit Films oraz z reżyserami: Aga Zwiefka, Robert Grossman, Nancy Spielberg.

Uczniowska grupa warsztatowa Art2Business zdobyła I nagrodę w konkursie ART IN PROGRESS 2018 w Salzburgu.

Skip to content