Logo Liceum 69

Dansgarðurinn

Logo Dansgarðurinn

Dansgarðurinn współpracuje z LXIX LO w ramach projektu COMMUNE SENSE. Dansgarðurinn (tłumaczone jako “Ogród tańca”) jest organizacją non-profit, która skupia się na tańcu jako medium pojednania i na dostępności tańca/ruchu. Głównymi obszarami działań Dansgarðurinn są:


– Taniec jako przedmiot w szkolnym programie nauczania (szkoły podstawowe i średnie)
– Oferowanie ogólnodostępnych zajęć tanecznych o charakterze włączającym
– Prowadzenie grupy młodych tancerzy: Forward with Dance


Dansgarðurinn ściśle współpracuje ze szkołami: Klassíska Listdansskólinn oraz Óskandi. W ramach tej współpracy prowadzone są dodatkowe lekcje tańca, a także studia z klasycznego baletu i tańca współczesnego. Dansgarðurinn od wielu lat koordynuje działania w artystycznych projektach lokalnych i międzynarodowych. Ma długoletnią praktykę w procesie szeroko pojętego włączania uczniów, bogatą międzynarodową współpracę, udział w wielu projektach, m.in. Danse Festival Barents (NO), Kuopio Dance Festival (FI) i Live Vocational College (FI). Koordynuje wiele działań artystycznych ze wsparciem finansowym ze strony państwa, miasta Reykjavik oraz Nordic Funding i Baltic Funding.

Osoby współpracujące z LXIX LO w ramach projektu COMMUNE SENSE:

Aude Busson, doświadczony project manager od wielu lat pracuje z młodzieżą i zarządza festiwalem “Teenagers in Reykjavík”, regularnie współpracuje z lokalnymi partnerami, takimi jak: Icelandic Dance Company, Reykjavík Dance Festival i Reykjavik Arts festival.

Eydis Rose Vilmundardóttir, doświadczona nauczycielka tańca współczesnego, choreografka wielu kreatywnych działań
tanecznych

Carlo Cupaiolo, filmowiec z bogatym portfolio w dokumentowaniu tańca; ściśle współpracuje z grupą FWD Youth Company

https://www.dansgardurinn.is/?lang=en

Skip to content