Logo Liceum 69

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

logo akademii teatralnej

LXIX Liceum Ogólnokształcące współpracuje z Akademią Teatralną od września 2021r. Obie instytucje kładą nacisk na potrzebę wspólnego działania na rzecz rozwoju emocjonalnego młodzieży w kontekście wrażliwości na sztukę i literaturę ze szczególnym uwzględnieniem umacniania tradycji teatralno-filmowych, integracji środowiska aktorskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji działań dydaktycznych.

Współpraca odbywa się w ramach:

– prowadzenia zajęć o charakterze teatralnym;

– pozyskiwania społecznej akceptacji dla działalności artystycznej,

– upowszechniania wolontariatu,

– propagowania pozytywnego oddziaływania edukacji teatralnej na rozwój psychofizyczny młodzieży,

– pozyskiwania nowych adeptów i miłośników sztuki teatralnej

– promowania kształcenia świadomego odbiorcy/widza,

– integrowania środowiska artystycznego i młodzieży szkolnej

Budynek Akademii Teatralnej z logiem po środki
Skip to content