– Kilka słów o szkole

Opis szkoły

Jesteśmy przyjazną szkołą na Ochocie, z  bardzo dobrym dojazdem komunikacją miejską, SKM, WKD i PKP (Dworzec Zachodni).

LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944  w Warszawie przy  ul. Skarżyńskiego 8 (centrum Ochoty).

Można do nas dojechać tramwajami 7, 9, 15 oraz autobusami 154,  172, 184, 186, 414, 521.

Nasze liceum zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju. Tylko u nas zapewniamy  uczniom wyjątkową, profesjonalną opiekę pedagogiczno – psychologiczną. W naszej szkole pracuje duża grupa specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog szkolny,  pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia. W szkole są pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, 2 pracownie komputerowe, pracownia biofeedback, biblioteka z czytelnią, stołówka i bufet . Szkoła posiada sale sportowe z nowoczesnym sprzętem do rozwoju fizycznego i uprawiania sportu (siłownię, fitness, salę do jiu jitsu brazylijskiego) oraz nowoczesne boisko zewnętrzne oddane do użytku w roku szkolnym 2018/2019. Posiadamy windę i podjazd zewnętrzny do budynku.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych pozwalającą uczniom na uczestnictwo w różnorodnych projektach i warsztatach:

 • Erasmus+ „Boundary Breaking European Dance Connection”, dzięki któremu uczniowie mają interdyscyplinarne zajęcia (taniec, ruch, sztuka, muzyka filozofia, performance) z Iradem Mazlich i międzynarodowe wyjazdy do krajów partnerskich: Francja, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania;
 • BBEDC, w ramach którego młodzież uczestniczy w regularnych wyjściach na koncerty, wystawy, performatywne akcje, przedstawienia ( Fina, Teatr Studio, Hala Gwardii, Centrum Sztuki Współczesnej, itp.)
 • „Poza schematem”, projekt realizowany we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową, umożliwiający uczniom warsztaty twórcze (kreatywno-filmowe, animacji poklatkowej, teatralne filmowe j fotograficzne);
 • zajęcia ruchowe z Warsaw Dance Departament (WDD);
 • warsztaty plastyczne oraz edukacyjno-artystyczne (rzeźba scenografii, emotional painting, historia sztuki, itp.), dzięki współpracy z Fundacją ART2Business;
 • Maraton Pisania Listów Amnesty International w obronie Więźniów Sumienia;
 • zorganizowanie gry przestrzennej „Poznaj II RP” dla ochockich szkół podstawowych;
 • Otwarty Patriotyzm, akcja w ramach której wykonujemy paczki dla dzieci w obozach dla uchodźców;
 • Zajęcia „Ćwicz Umysł” – gry planszowe.

Uczniowie uzdolnieni artystycznie mogą realizować swoje pasje w kole teatralnym, filmowym, dziennikarskim. Razem z MDK Ochota współredagujemy Niezależny Miesięcznik Młodzieżowy „Korniszon”. Natomiast  uczniowie zainteresowani aktywnością sportową mają możliwość trenowania gier zespołowych pod okiem nauczycieli-trenerów.

Przygotowujemy uczniów do konkursów ogólnopolskich min. konkurs matematyczny „Kangur”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji, Prozy A. Puszkina i A Mickiewicza „Puszkiniana”, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla Młodzieży z Niepełnosprawnością.

Mamy uczniów chętnie i  aktywnie działających w wolontariacie szkolnym im. Frassatiego, w  ramach którego współpracujemy z:

 • Fundacją Banku Żywności SOS ( „Podziel się Posiłkiem”, „Zbiórka Żywności”);
 • Fundacją Dr Clown;
 • Szlachetną Paczką;
 • Dziennym Domem Seniora;
 • Rzymskokatolicką Parafią NMP Królowej Świata, ul. Opaczewska 20 w Warszawie i Caritas parafialną                   („ Świąteczna paczka”, „Wielkanocna paczka”, „Stypendia Jana Pawła II”, „Święto Dziękczynienia};
 • Ogniskiem Przedszkolnym we wsi Iwowe, woj. mazowieckie – przekazaliśmy książki i zabawki dla najmłodszych.

Współpracujemy także z wieloma uczelniami wyższymi i instytucjami w Warszawie   (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Główna Handlowa, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) w zakresie ukierunkowujących edukacyjnie i zawodowo.

Tradycją naszej szkoły jest uczestnictwo w imprezach kulturalnych i rocznicowych dzielnicy Ochota. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w projektach „Ochota dla Tradycji” i „Historia Nauczycielką Życia”. Współpracujemy z Domem Spotkań z Historią, Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska i Instytutem Pamięci Narodowej „Przystanek Historia”.

Przyjdź do nas – zapraszamy. Każdy znajdzie coś dla siebie i swoich zainteresowań.

Bieżące informacje z życia szkoły można znaleźć na naszej stronie:

LXIX Liceum

LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
Wszystkie prawa zastrzeżone

Jak do nas trafić

Back to top